Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

Csontó Lajos
1964, Budapest

2097 Pilisborosjenô, Mester u. 7.
E-mail: csonto.lajos@gmail.com
Tel: 06 30 9841244

1986-1990 a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola sokszorosító grafika szak.
1990-1992 Magyar Képzômûvészeti Fôiskola, mesterképzô.
1992 Derkovits ösztöndíj.
A hagyományos grafikai és festészeti technikák mellett  a 90-es évek közepétôl,
a fotó- és videó használata jellemzô munkáira.

Tagság

Fiatal Képzômûvészek Stúdiója Egyesület,
Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiója,
Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete,
Magyar Fotómûvészek Szövetsége,
Magyar Képzômûvészek Szövetsége,
Vajda Lajos Stúdió

Önálló Kiállítások

2008
  ÁTJÁRÁS, (Csurka Eszterrel és Kamen Stoyanovval), Inda Galéria, Budapest
  KÖZÖS NEVEZÔ, Dorottya Galéria, Budapest

2007
  IRODALOM, Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest
  RÜGY, (Bukta Imrével) Kis Zsinagóga, Eger
  SPECIAL LIFE, MAGIC DAY, (Gerhes Gáborral) Miskolci Galéria, Miskolc

2006
  LECKE, Pintér Sonja Kortárs Galéria, Budapest
  EGY SIMA, EGY FORDÍTOTT, Vajda Lajos Stúdió Pincegalériája, Szentendre
  AZ EGYIK FORMA OLYAN, MINT A MÁSIK, Duna Múzeum, Európai Közép  Galéria, Esztergom
  EMBERKOVÁCSOLÁS, MG Galéria, Budapest

2005
  ANTIANYAG, Szentendrei Képtár, Szentendre, Ferenczy Múzeum
  MÉG NEM ELÉG, MenûPont, a Mûcsarnok projektterme

2004
   A ZENE SZÉP, Mûvészetek Háza, Pécs
   EGYKETTÔ, Budapest, Vintage Galéria
   FÜRDÔ, Szófia, Banja projekt, Lovas Ilonával, Huszár Andreával, Zsemlye Ildikóval)
   GI. EGY NAPJA, Budapest, Millenáris Kiállítócsarnok - Kerengô (közös videofilm)
   MÓNINAK MINDIG MINDENT, SOHA SEMMIT, Budapest, Millenáris – Pixel Galéria

2003
   KORTÁRS FOTÓ, Pécsi Galéria, Pécs     
   REFLEXINGER, Budapest, Mûcsarnok
   (Bozsó Andrással, Gerhes Gáborral, Halas Istvánnal, Haris Lászlóval, Jokesz Antallal)

2002
  RESTART, Vintage Galéria, Budapest

2000
  FÉLREÉRTETTÉL, DE HÁT EZ A DOLGOD, Budapest Francia Intézet
  KIRAKAT, Budapest, Vintage Galéria
  MINDIG ÉS MÁS TÖRTÉNETEK, Szentendre Vajda Lajos Stúdió Pincegalériája

1999
   MINDENT ÉRTEK APA, Budapest, Vintage Galéria

1998
  ISTENEM, V.M.K. Fotógaléria, Nyíregyháza

1997
  FOTOGRÁFIÁK, Miskolci Fotógaléria
  EUFÓRIA II., Szegedi Ifjusági Ház
  CSONTÓ LAJOS ÉS SZÛCS TIBOR KIÁLLÍTÁSA, Bolt Galéria

1996
  FOTOGRÁFIÁK, Nyíregyházi VMK fotogaléria
  EUFÓRIA, Téli GALÉRIA , Szentendre

1994
   GALLERY BY NIGHT, Stúdió Galéria (Koronczi Endrével)
   Galerie mladych U Recickych, Prága (Koronczi Endrével, Roman Dvorákkal)
   STUDIÓ GALÉRIA, Budapest.

1993
   Fészek Klub, Hermann terem, Budapest
   GALLERY BY NIGHT, Stúdió Galéria, Budapest (Gábor Imrével)
   LITOGRÁFIÁK, budai Társaskör Galéria, Budapest
   DUNA MÚZEUM, Esztergom

1992
   GALLERY BY NIGHT, Stúdió Galéria (Faa Balázzsal)

1991
   Szabadidô Központ, Esztergom

1990
   JÁSZ-JÁSZ, Alkotárs Galéria, Jászberény (Faa Balázzsal és Kaposi Tamással)
   SZÁR, Barcsay Terem, Budapest (Faa Balázzsal)
   ORION- land art, Hajós (Koronczi Endrével)
   LHK, Budapest (Wechter Ákossal)

1988
   KÖZBEN, Petôfi Mûvelôdési Ház, Esztergom (Kovács Melindával)

Díjak

2007
   MUNKÁCSY-díj

2006
    FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MÛVÉSZETI KURATÓRIUMÁNAK ÖSZTÖNDÍJA,
CITE INTERNATIONALE DES ARTS, Párizs

2004
   RÓMAI MAGYAR AKADÉMIA ÖSZTÖNDÍJA,
   XXII. ORSZÁGOS GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Miskolc, (MissionArt Galéria díja)

2000
   NEUFELD ANNA  ALAPÍTVÁNY, HINCZ GYULA EMLÉKDÍJ, Vác

1992-95
   DERKOVITS GYULA  KÉPZÔMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ

1993
   KISGRAFIKA, Újpest Galéria, Budapest, (Magyar Grafikáért Alapítvány díja)
   NAGYKÖRÖSI GRAFIKAI TÁRLAT (Fiatal Képzômûvészek Stúdiójának díja)

1992
   VIII. ESZTERGOMI FOTÓBIENNÁLÉ, (Mûvelôdési Minisztérium Díja) 

1991
   ORSZÁGOS  FOTÓBIENNÁLÉ, Legújabbkori Múzeum (Fotómûvészek Szövetségének díja)
   XVI. ORSZÁGOS GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Miskolc (Mûvészeti Alap díja)

Munkák Közgyűjteményekben

Dunaújvárosi Modern Gyûjtemény (ICA)
Ferenczy Múzeum, Szentendre
Kortárs Magyar Galéria Alapítvány, Dunaszerdahely
Magyar Fotómûvészeti Múzeum, Kecskemét
Miskolci Galéria
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Paksi képtár

Bibliográfia

2008
- Jokesz Antal: Fotók által homályosan, Fotómûvészet
- Dékei Krisztina: Kis hamis, Magyar Narancs, XX évf. 14. Szám
- Molnár Mária: Törtek: Csontó Lajos kiállításai, ÚjMûvészet, március
- Szabó Noémi:  Közös töbszörös,  Élet és Irodalom, LII évf. 12. szám
- Götcz Eszter: Törtbôl egész, Kultura.hu, 2008.03.15.
- Muladi Brigitta: A legjobbak és a legrosszabak 2007-ben, Új mûvészet, február
- Baglyas Erika: Lassan, Balkon, 1 sz.
- Pacsika Rudolf: Irodalom, Tárlatvezetô, Mûértô, 2008/1
- Rieder Gábor: Csontó Lajos, Artportal, 2008.01.01.

2007
- P.Szabó Ernô: Lát-hatás
- Götcz Eszter: Képirás, Kultura.hu
- Bálványos Anna: A fény értelmezései, Új mûvészet, december
- Várkonyi György: Inzertek, Mozgó Világ, 2007/11
- Aknai Katalin: Kilencvenkilenc év testbeszéd, Mûértô, 2007/10
- Nagy Barbara: Arché, Csontó Lajos legújabb videómunkáiról, Balkon 2007/6
- Szipôcs Krisztina: Special Days, Magic Life, Mûút, 2007/1
- Bordács Andrea: Hová tünt egy nemzedék?, Új Mûvészet 2007/4
- Wagner István: Testbeszéd – Minden – Ami marad a MODEM-ben, Artportal, 2007.04.26.
- Rieder Gábor: Kieselbach és a fotográfia, Artportal, 2007.04.04
- Ébli Gábor: Kortárs, magyar és fotó: esély a (nemzetközi) sikerre?, Fotómûvészet, 2007/02
- Molnár Mária, Pataki Gábor: Legjobbak és legrosszabbak, Új mûvészet, február
- Szabó Noémi: Mozimámor, Új mûvészet, január

2006
- Pataki Gábor:Lógázva és lógva, Preasens, 2006/4 sz.
- Baglyas Erika: A puszta dolgok jelentôsége, Balkon, 12 sz.
- Bordács Andrea: „Isten halott. És mi öltük meg” – Corpus Christi-téma a kortárs mıvészetben
Új Mûvészet – 2006. október
- Nagy Barbara, interjú: Végig menni a penge élén, Mûértô, december
- Doboviczki Attila: Hasadó anyagok a Paksi Képtárban
- Pacsika Rudolf: Csontó Lajos kiállítása, Városképek, május
- Bordács Andrea: A változás állandósága Csontó Lajos kiállítása, Új Mûvészet, január

2005
- Kishonty Zsolt: Álljunk meg egy szóra!, Élet és Irodalom, 49 évf. 34. sz.
- András Edit: Virtuális napló, Új Mûvészet, február

2004
- Baglyas Erika: MIND EGY, úgy írom, hogy ismerem a képeit, s te úgy olvasod,
hogy ismered a képeit - Csontó Lajos munkáiról. Balkon, 2004. november
- Jokesz Antal: Egykettô – Vigyázat csalunk!, Csontó-képek a Vintage Galériában.
Új Mûvészet, 2004. november
- Bodóczky István: Vigyázat csalunk! Tárlatvezetô. Mûértô, 2004. 10. szám
- Horányi Attila:  Egy illúzió áldozatai lettünk. Mûértô, 2004 február
- Hajdú István: Minden jót Mónika!, Magyar Narancs 2004, február 12.
- Kovács Zita: Csontó Lajos munkái a Millenárison, Magyar Nemzet, január 17.
- Erdôsi Anikó: MédiaGyár – MediaFactory, Balkon 2004. május
- András Edit: Megpattant a felejtés burka, Praesens, 2004/1
- Bordács Andrea - Készman József: Médiagyár.
Nemzetközi Kortárs Mûvészeti Találkozó, Praesens, 2004-2
- Szemle, Fejôs Miklós: A Paksi Képtár új szerzeményei, Echo, július. 3. sz.

2003
- Szûcs Károly: Önvisszaverôdés, Balkon, 2003. augusztus
- Sturcz János: Posztmodern stratégiák a kortárs magyar képzômûvészetben 1970-2002.
black &decker: Fotográfusok párban, Balkon, 2003. augusztus
- Lugosi Lugo László: Szép új világ, Élet és irodalom, 47. évfolyam, 27. szám
- Turai Hedvig, A helyi idô, Moszkva tér / Gravitáció , Balkon, 08
- Szûcs Károly, Hamis hûség, A Dokumentum 5 kiállítása, Balkon
- Kappéter Ágnes: Fotósokk Pécsett, Kortárs magyar Fotográfia 2003,
Echo, 2003, október, 3-4 sz.

2002
- Merhán Orsolya: Tárlatvezetô. Mûértô
- Lóska Lajos: Számítógép az egész világ, Komputernyomatok a magyar grafikában,
Új Forrás- 2002. 9. sz.

2001
- Horányi Attila: Lettre–Arc+Kép Magyar Lettre 2001, Nyár, 41. szám
- Erdôsi Anikó: Fiatalok a Mûcsarnokban. Balkon, 2001 10.
black &decker: Egy illúzió áldozata lettél, Exindex, 2001. Szeptember 17.

2000
- Aknai Katalin: És mégis és mégsem. Exsymposium, 2000/32
- Szász Katalin: Kirakat –Fotós stratégiák, Mûértô, 2000.
- Szücs Károly: Ezredvégi fotográfiák. Balkon, 2000 07-08. szám

1997
- Andrási Gábor: A modernizmuson túl. Generáció- és szemléletváltás a kilencvenes évek magyar mûvészetében. 49. Velencei Biennále Magyar Pavilonjának katalógus bevezetôje
- Várnagy Tibor:  Bevezetô (kiállítási katalógus) Csontó Lajos és Szûcs Tibor kiállítása,
Bolt Galéria

1996
- Beke László: A progresszív magyar fotó közelmúltja és jelene, Imago Winter, 1996/97 No. 3.
- Dárdai Zsuzsa: Mediawave, Fotó 1996/97

1995
- Gaál József: A fotográfia  megszelídítése,  Bányai-Csontó-Szûcs,
- Élet és Irodalom 1995.  február 17., 18. old.
- Szakolczay Lajos: Változatok a festôi beszéd érzelemtelítettségére. Stúdió Galéria,
Csontó Lajos, Magyarország, 2004. február 10.
- Lóska Lajos: Lenyomatmûvészet. Élet és Irodalom, 1995. május 5.
- Sinkó István: A megszelídített hard edge. Új Mûvészet, 1995.  október
- Bárdosi József:  Monászok II. (katalógus bevezetõ). Tragor Ignác Múzeum, Vác
- Tooth Gábor Andor: Csontó Lajos. Magyar Narancs, 1995. december 2.
- Chikán Bálint: - Csontó Lajos. Stúdió Galéria, Balkon, 1995. január

Csoportos Kiállítások

2008
VAJDA LAJOS STÚDIÓ KIÁLLÍTÁSA, Képtár, Sepsiszentgyörgy, Románia
NYÍLT TÉR, Mezôszemerei alkotótelep, Városi Képtár–Deák Gyûjtemény, Székesfehérvár
TETSZÔLEGES LÉNYEG – A 2000 UTÁNI TÁJ, Szombathelyi Képtár
SZEGMENS, Kulturális és Mûvészeti Központ, Gyergyószárhegy, Románia
FAZONIGAZÍTÁS, VAM Design Center, Budapest
SZEGMENS, Kulturpalota, Marosvásárhely, Románia

2007
NYOMKERESÔ, Pintér Sonja Galéria, Budapest
KURÁTOROK - MÛVÉSZEK, Budapest Galéria Kiállítóháza
A FÉNY, Volksbank Galéria, Budapest
2007. ÉVI ÁLLAMI DÍJAZOTTAK KIÁLLÍTÁSA, Olof Palme Ház, Budapest
VAJDA LAJOS STÚDIÓ CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSA, Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely
KORTÁRS MAGYAR FOTOGRÁFIA SZABÓ KÁROLY GYÛJTEMÉNYÉBÔL,
Kiselbach Galéria
100 GRAFIKA, 100 KORTÁRS MÛVÉSZ, Barcsay terem,
Magyar Képzômûvészeti Egyetem, Budapest
METRO4: PALÁNK, Rákóczi tér, Budapest
SZEGMENS IV., Kortárs magyar képzômûvészeti kiállítás, Igong Gallery, Daejeon,Korea
SEOUL INTERNATIONAL PRINT, Photo & Edition Works Art Fair, Korea
NYÍLT TÉR, Kis Zsinagóga, Eger
SZEGMENS IV., Daejeon, Korea
TESTBESZÉD, Modem,Debrecen

2006
TÁJ – KETTÔS ELÔJELLEL, Dorottya Galéria, Budapest
HUNGARIAN CONTEMPORARY ART, National Taiwan University of the Arts, Taipei
PLUG, Mûcsarnok, Budapest
MOVIE-ART, Inda Galéria, Budapest
EMLÉKEZÉS, Vajda Lajos Stúdió Pince, Szentendre
SZOBRÁSZOK, 2B Galéria, Budapest
VÁLTOZATOK RÓMÁRA, KEKI, Budapest
EURÓPA–FRÍZ, Moszkvai Magyar Akadémia
TÚL KORAI, VAGY MÁR TÚL KÉSÔ, Vajda Lajos Stúdió Pince, Szentendre
KÓD, Installációs kiállítás,  MûvészetMalom, Szentendre
ROMA IN MINIATURA, Magyar Akadémia, Róma
NARRATÍVA, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
DÉLIBÁB, Makói Grafikai Alkotótelep kiállítása, 2B Galéria, Budapest
EURÓPA–FRÍZ, Római Magyar Akadémia

2005
PORTFOLIÓ, Stúdió Galéria, Budapest
PLUG, Mûcsarnok, Budapest
SZÁRHEGYI MÛVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA, Lázár-kastáély, Gyergyószárhegy
ÁLLJUNK MEG EGY SZÓRA, MissionArt Galéria, Miskolc
NEOFOTON, Mûvészet Malom, Szentendre
Mûgyûjtés dícsérete, Elsô Magyar Látványtár, Tapolca-Diszel
+-UTÓPIA, Millenáris, Budapest

2004
KOGART SZALON, KOGART-Ház, Budapest
SZIMBIÓZIS II., Mai Manó Ház, Budapest
MAKÓI GRAFIKAI ALKOTÓTELEP KIÁLLÍTÁSA, Makó, Hagymaház
MEDIA FACTORY, Nemzetközi Kortárs Mûvészeti Találkozó, Pécs, Zsolnay Gyár

2003
VALÓS KÉP, MEZÔSZEMEREI MÛVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA, Hatvani Múzeum, Hatvan
RÚZS, Szombathelyi Képtár
Gátlástalan Tisztaság speciális bizonytalanság,
Vajda Lajos Stúdió kiállítása, Szentendre Pincegaléria

2002
KIS LUXUS, a makói grafikai alkotótelep kiállítása, Galéria IX, Budapest
VAJDA LAJOS JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS, Mûcsarnok, Budapest

2001
ÖNTEMATIKA RAJZBAN, Vajda Lajos Stúdió Pincegalériája, Szentendre
HÁROM SZIGET, Rákóczi Múzeum, Sárospatak
KLIMA, Mûcsarnok, Budapest

2000
XX. ORSZÁGOS GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Miskolc
MAKÓI GRAFIKAI MÛVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA, Makó Hagymaház
MAKÓI GRAFIKAI MÛVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA, Budapest,
Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóháza
DOKUMENTUM 5, Veszprém Csikász Galéria
DOKUMENTUM 5, Budapest, Mai Manó Ház

1999
KAMERA NÉLKÜL , Vintage galéria

1998
XIX. ORSZÁGOS GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Miskolc
ORNAMENTIKA, Szombathelyi képtár

1997
Szegedi mûvésztelep kiállítása Szeged, Bartók galéria
IDILL, Soproni Hetvennyolcas Galéria
LJUBJANAI GRAFIKAI BIENNÁLÉ
XIX. ORSZÁGOS GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Miskolc

1996
BUDAPEST ART EXPO, Gromek Fotógaléria, Budapest
KÉPPÁR AZ EGYESÜLT KÉPEK EGYESÜLETE ÉS A FIATALOK FOTÓMÛVÉSZETI
STÚDIÓJÁNAK KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA, Gyôr, Mediawave
FFS csoportos kiállítása, Gyôr, Mediawave
FFS csoportos kiállítása, Esztergom , X. Esztergomi Fotóbiennálé
ÖNARCKÉP, Gromek fotogaléria ,Budapest
POZSONYI FOTÓHÓNAP, Gromek fotógaléria

1995
FIATALOK FOTÓMÛVÉSZETI STÚDIÓJA I. KISÉRLETI FOTÓ, Pécs, Mûvészetek Háza
FIATALOK FOTÓMÛVÉSZETI STÚDIÓJA, Bolt Galéria, Budapest
BALZSAM (Ember embernek balzsama)
Fiatal Képzômûvészek Stúdiója Egyesület éves kiállítása, Budapest Ernst Múzeum
DERKOVITS ÖSZTÖNDIJASOK KIÁLLÍTÁSA, Prága Magyar Intézet
ESZTERGOMI FOTÓKLUB KIÁLLÍTÁSA, Aktiv Art Galéria Szentendre.
GALLERY BY NIGHT, Budapest, Stúdió Galéria, Horányi Attilla
FIATAL MAGYAR FOTÓ ‘90, MISKOLCI GALÉRIA
PAKSI MÜHELY, Városi Müvelôdési Ház, Paks
DERKOVITS ÖSZTÖNDIJASOK BESZÁMOLÓ KIÁLLÍTÁSA, Ernst Múzeum, Budapest
FOTÓHÓNAP FIATALOK FOTÓMÛVÉSZETI STÚDIÓJA, Pécsi Galéria
MONÁSZOK II., Váci Görög templom
AZ ÚJPEST GALÉRIA VENDÉGE A HETVENNYOLCAS GALÉRIA, Újpest Galéria, Budapest
AULA, Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiója kiálítása,
Budapest Közgazdasági Egyetem                                                                                             
KÖR, TÛZ, HELY ‘95, Csontváry Terem, Budapest
VONAL, Budapest Vigadó Galéria
STÚDIÓ ‘95, Budapest Vigadó Galéria
XVIII. ORSZÁGOS GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Miskolc

1994
FIATALOK FOTÓMÛVÉSZETI STÚDIÓJÁNAK KIÁLLÍTÁSA, Mûvészetek Háza, Pécs
GYÛJTEMÉNY ‘94, Uitz Terem, Dunaújváros
A STÚDIÓ GYÛJTEMÉNYÉNEK GYARAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL RENDEZETT KIÁLLÍTÁS,
Újpest Galéria,Budapest  
VIII. ESZTERGOMI FOTÓBIENNÁLÉ ANYAGÁBÓL, Magyar Intézet Helsinki
FIATAL MAGYAR FOTÓ 1990 UTÁN, Miskolci Galéria
HEIMVOLKSHOCHSCHULE, Leck
VIII. ESZTERGOMI FOTÓBIENNÁLÉ ANYAGÁBÓL, Hanko, Városi Galéria
HETEK Komáromi Kisgaléria
DERKOVITS ÖSZTÖNDIJASOK BESZÁMOLÓ KIÁLLíTÁSA, Palme Ház, Budapest
ELSÔ ALKOTÓCSOPORT KIÁLLÍTÁSA CSOPORTKÉP,  Vigadó Galéria, Budapest
VIII. ESZTERGOMI FOTÓBIENNÁLÉ anyagából, Magyar Intézet Szófia
DERKOVITS ÖSZTÖNDIJASOK 1955-1993, Szombathelyi Képtár, Szombathely
FIATAL MAGYAR FOTÓ 1990 UTÁN Lajos utcai kiállítóterem, Budapest
KISGRAFIKA, Újpest Galéria, Budapest
25 ÉVES AZ ESZTERGOMI FOTÓKLUB, Duna Múzeum, Esztergom
IX. ESZTERGOMI FOTÓBIENNÁLÉ, Esztergom

1993
Magyar Kultúra Háza, Prága MÁRCIUSI IFJAK (Gábor Imrével, Fe Lugosy Lászlóval,
Rácmolnár Sándorral, Wahorn Andrással, Ef Zámbó Istvánnal)
VIII. ESZTERGOMI FOTÓBIENNÁLÉ ANYAGÁBÓL, Ernst Múzeum, Budapest
DERKOVITS ÖSZTÖNDIJASOK BESZÁMOLÓ KIÁLLÕTÁSA, Palme Ház, Budapest
I. NEMZETKÖZI GRAFIKAI BIENNÁLÉ, MAASTRICHT
VIII. ESZTERGOMI FOTÓBIENNÁLÉ ANYAGÁBÓL, Városi galéria, Nyíregyháza
TAVASZI TÁRLAT, Salgótarján  
HELYZET-KÉP, Pajta Galéria, Salföld
HEIMVOLKSHOCHSCHULE, Leck
VIII. ESZTERGOMI FOTÓBIENNÁLÉ ANYAGÁBÓL, Tornyai János Múzeum, Hódmezôvásárhely
NAGYKÖRÖSI GRAFIKAI TÁRLAT
II. NEMZETKÖZI GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Györ
XVII. ORSZÁGOS GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Miskolc
HAT, Laurana Gallery, Zágráb (Gábor Imrével, Gerhes Gáborral, Erkel Lászlóval,
Koronczi Endrével, Rácmolnár Sándorral)
FIATAL KÉPZÔMÛVÉSZEK STÚDIÓJA, ÉVES KIÁLLÍTÁS, Budapest Galéria

1992
Alkótóház, Miskolc (Faa Balázzsal és Koronczi Endrével)
XVI. MISKOLCI GRAFIKAI BIENNÁLÉ DIJAZOTTJAINAK KIÁLLÁTÁSA, Ifjúsági Ház,Eger
FIATAL FESTÔK ÉS GRAFIKUSOK KIÁLLÍTÁSA, Miskolci Egyetem galériája  
FIATAL FESTÔK ÉS GRAFIKUSOK KIÁLLÍTÁSA, Józsefvárosi Galéria, Budapest
XL FOTOGRÁFIÁK, Pajta Galéria, Salföld
JÁTÉK, MissionArt Galéria, Miskolc
X. NORVÉG NEMZETKÖZI GRAFIKAI TRIENNÁLÉ, Fredriksta
VIII. ESZTERGOMI FOTÓBIENNÁLÉ, Vármúzeum
FIATAL KÉPZÔMÛVÉSZEK STÚDIÓJA, ÉVES KIÁLLÍTÁS, Ernst Múzeum, Budapest

1991
Mûvelôdési Központ, Szeged (Koronczi Endrével, Szabadi Zoltánnal, Tolnay Imrével)
XII. NEMZETKÖZI GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Krakkó  
I. NEMZETKÖZI GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Gyôr  
TATAROZÁS, Mûcsarnok, Budapest
XVI. ORSZÁGOS GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Miskolc
ORSZÁGOS FOTÓBIENNÁLÉ, Legújabbkori Múzeum
FIATAL KÉPZÔMÛVÉSZEK STÚDIÓJA, ÉVES KIÁLLÍTÁS, Nemzeti Galéria, Budapest
No 6. A Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiója kiállításai, Mûvelôdési Ház, Dorog

1990
AGÓRA, Budapest
SESSION BAND, Dömösi Galéria  
ÚJ STÚDIÓSOK KIÁLLÍTÁSA, Galéria 11, Budapest
VII. ESZTERGOMI FOTÓBIENNÁLÉ, Vármúzeum, Esztergom  

1989
Goldmark Mûvelôdési Ház, Kesztehely, (Faa Balázzsal és Koronczi Endrével)
DEJAVU GALLERY, Three World Center, New York
 

portfólió